Keksintöjen Viikko - Keksijät verkostoitukaa ja vaikuttakaa - Keksintöjen Viikon avaus
 

Keksijät verkostoitukaa ja vaikuttakaa - Keksintöjen Viikon avaus

Julkaistu 4.10.2019, päivitetty 7.10.2019
 

Kolmastoista Keksintöjen viikko -tapahtuma sai kannustavan ja innostavan alun Teknologiateollisuuden johtavan ekonomistin Jukka Palokankaan esityksestä.

Kauppasota, Brexit, kilpailun kiihtyminen ja huonot uutiset maailman teollisuudesta ovat jo pitkään olleet uutisten pääaiheita. Ihan niin huonosti asiat eivät kuitenkaan ole kuin uutisissa näyttää, todisti Teknologiateollisuuden johtava ekonomisti Jukka Palokangas Keksintöjen Viikon avajaisissa.

Teollisuustuotanto on polkenut paikallaan maailmanlaajuisesti jo vuoden verran, mutta Suomi on kehittynyt vastavirtaan. Teollisuustuotanto on ollut meillä kesään asti kasvusuunnassa, Palokangas totesi.

Suomen tärkeimmissä vientimaissakaan ei voida Palokankaan mukaan puhua romahduksesta. Myös teknologiateollisuus on kestänyt hyvin tilanteen. Kesäkuulle asti sen liikevaihto Suomessa oli vielä kasvu-uralla ja tilauskanta 15 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Keksintöjen Viikko on ainutlaatuinen tapahtuma 

Palokangas totesi, että keksinnöt ja niiden hyödyntäminen ovat olennainen osa talouden kehittymistä niin kotimaassa kuin maailmallakin.

Esimerkiksi maan hallituksen budjettipäätökset uusista investointikannusteista ovat tervetulleita. Kone- ja laiteinvestoinneille on tulossa tuplapoisto-oikeus vuosille 2020–23. Lisäksi yhteistyössä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa toteutettavat yritysten hankkeet voivat saada jopa 50 prosentin verovähennyksen, Palokangas totesi.

Hänen mukaansa talous- ja veropolitiikan ytimessä pitäisi olla investoinnit automaatioon ja robotiikkaan, innovaatioihin ja keksintöihin.

Yksittäisiä keksijöitä hän kannustaa verkostoitumaan Keksintöjen Viikon kaltaisissa tapahtumissa. Verkostoja tarvitaan hänen mukaansa myös silloin, kun halutaan vaikuttaa päättäjiin. Yhteinen aloite kantaa usein kauemmas kuin yksittäisten keksijöiden ääni.

Keksintöjen Viikko on Suomessa ainutlaatuinen tapahtuma. Toimintamallia kannattaisikin levittää myös muualle Suomeen, jotta sen hyödyt leviäisivät laajemmalle.

Robotiikka yksi keino maaseudun elävöittämisessä

Viitasaaren kaupunginjohtaja Janne Kinnunen korosti tapahtuman avauspuheenvuorossaan, että ideana on kahden päivän aikana törmäyttää niin ideoita kuin tuotteita ja erilaisia kävijöitäkin.

Tänäkin vuonna Keksintöjen Viikko -tapahtumassa on nähtävillä ja kuultavilla painavaa asiaa. Robotiikka on niistä yksi – ja se on myös yksi niistä tekijöistä, joilla voimme kehittää maaseutua elävämmäksi, Kinnunen totesi.

Hän mainitsi esimerkkinä hienoista viitasaarelaisista keksinnöistä Osaamiskeskus Lennättimen, joka on esillä myös Keksintöjen Viikolla. Myös kuntakentässä on mahdollisuus erikoistua, erilaistua ja erottautua. Koko pohjoinen Keski-Suomi haluaa varmasti kaikkien haasteiden keskellä olla rohkeasti innovatiivinen alue.

 
Päivitetty 7.10.2019

KEKSINTÖJEN VIIKKO

014 577 6200
keksintojenviikko@witas.fi
tilaa uutiskirje
Kehittämisyhtiö Witas Oy

Keksintöjen Viikko on voittoa tavoittelematon tapahtuma, jonka järjestäjinä toimivat Kehittämisyhtiö Witas Oy ja Viitasaaren kaupunki

Facebook-logo, linkki FB-sivulle.      Instagram-logo, linkki IG-tilille.

LinkedIn-logo, linkki LI-sivulle.    Youtube-.ogo, linkki Youtube-tilille.

MISTÄ ON KYSE?

Keksintöjen Viikko -keksintötapahtuman tavoitteena on tasoittaa keksinnön polkua kaupalliseen menestykseen törmäyttämällä uusien keksintöjen ja innovaatioiden omistajat eri alan asiantuntijoiden, potentiaalisten sijoittajien ja asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.
 

Witas Oy logo.

 

Viitasaaren kaupunki logo.