Keksintöjen Viikko - Pikkasen parempi periferia sivistyksen ytimessä
 

Pikkasen parempi periferia sivistyksen ytimessä

 

29.8.2018

Janne Kinnunen

Janne Kinnunen, Viitasaaren kaupunginjohtaja

Ei ole sattuma, että Keksintöjen Viikko järjestetään Viitasaarella. Kaupungissamme tehdään paljon muutakin ennakkoluulotonta. Omassa lajissaan ainutlaatuinen on myös esimerkiksi nykymusiikkitapahtuma Musiikin Aika – samoin kuin vaikkapa meidän kaikkien kaupunkilaisten uusi olohuone Lennätin.

Meillä uskalletaan kokeilla, ja ennakkoluulottomuus tuntuu olevan suorastaan geeneissä. Sijaitsemme Pohjanmaan ja Savon välimaastossa, jossa eri kulttuurit sekoittuvat sopivasti. Emme karsasta mitään, vaan olemme aina valmiita kokeilemaan ja omaksumaan uutta. Tämä edistää niin asukkaiden kuin päättäjienkin innovatiivista ajattelua sekä luovaa ilmapiiriä. Siinä on hyvä jalostaa keksintöjäkin.

Innovatiivisuus on myös keskeinen osa kaupunkistrategiaamme, tärkeä visiomme ja arvomme. Yksi elinvoimapolitiikkamme kantava ajatus on kokeileva toiminta, ja sitä Keksintöjen Viikkokin toteuttaa. Etsimme ennen näkemättömiä toimintamalleja sekä kasvualustaa uusille tuotteille ja yrityksille. Samalla haluamme tukea nykyisiä yrityksiä kehittämään toimintaansa.

Viitasaarella me olemmekin luovuuden ja sivistyksen alkulähteillä. Sivistysperinne juurtui tänne jo 1700-luvulla, kun suomalaisen historiantutkimuksen uranuurtaja Henrik Gabriel Porthan loi paikkakunnalla perustaa koko kansalliselle sivistyksellemme. Tämä perintökin velvoittaa meitä kannustamaan uuden luomiseen.

Matalan kynnyksen tapahtuma

Osa viitasaarelaisista yrityksistä on ottanut Keksintöjen Viikon osaksi tuotekehitysprosessiaan. Sieltä on hyvä käydä bongaamassa vuosittain kiinnostavat uutuudet, joihin liittyy yhteistyömahdollisuuksia. Parhaimmillaan tämä tuottaa työtä ja toimeentuloa paikallisille ja seutukunnan asukkaille.

Olennaista tapahtumassa on jatkuva kehittäminen. Kahta samanlaista Keksintöjen Viikkoa ei ole ollut. Itse olen ammentanut paljon tapahtuman inspiroivista luennoista ja alustuksista. Tänäkin syksynä mukana on kiinnostavia puhujia. Myös yrittäjät ja keksijät osaavat yllättää, ja heihin on kiinnostavaa kierrellä tutustumassa. Kaupunkikin löytää sieltä hyviä yhteistyökumppaneita. Usein mukana on myös ollut Viitasaarelta lähtöisin olevia bisnesenkeleitä, joilla on annettavaa uuden liiketoiminnan suunnittelijoille.

Tämä matalan kynnyksen tapahtuma on eräänlainen Kasvu Openin esivaihe, ja osa yrityksistä löytääkin sinne tiensä Keksintöjen Viikon jälkeen.

Elinvoimaa ja myönteistä ajattelua

Sain viime vuonna Suomen Keksijäin Keskusliitto KEKE ry:ltä hienon tunnustuksen, aloitteentekijän ja keksijän kultaisen ansiomerkin, kiitoksena yhteiskunnallisesti merkittävästä luovasta työstä. Se oli tunnustus myös kaikille edeltäjilleni, Keksintöjen Viikon järjestäjille sekä jokaiselle vuosien varrella mukana olleelle. Työmme innovaatiotoiminnan edistäjänä on huomattu.

Kun kasvukeskusten väkimäärä kasvaa ja ne imevät yhä enemmän henkistä pääomaa, haja-asutusalueiden on entistäkin tärkeämpää kannustaa uuden kehittämiseen. Sillä on sekä alueellista että kansallista merkitystä. Maaseutualueiden elinvoima on kaikkien suomalaisten etu.

Jotta työmme onnistuu, nuoret on saatava entistäkin vahvemmin mukaan innovaatiotoimintaan. Tähän Keksintöjen Viikko panostaakin tänä vuonna alueen koululaisten ja opiskelijoiden uudenlaisissa työpajoissa.

Tapahtumassa tuomme yhdessä esille tämän pikkasen paremman periferiamme elinvoimaa ja ajattelua. Pohjimmiltaan kyse on positiivisesta maailmankatsomuksesta. Me uskomme tulevaisuuteen ja osoitamme, että sivistys on syvässä täälläkin, missä me elämme metsästä, kivestä ja luonnon antimista.

Kirjoittaja Janne Kinnunen on Viitasaaren kaupunginjohtaja.

 
Päivitetty 15.8.2019

KEKSINTÖJEN VIIKKO

014 577 6200
keksintojenviikko@witas.fi
tilaa uutiskirje
Kehittämisyhtiö Witas Oy

Keksintöjen Viikko on voittoa tavoittelematon tapahtuma, jonka järjestäjinä toimivat Kehittämisyhtiö Witas Oy ja Viitasaaren kaupunki

Facebook-logo, linkki FB-sivulle.      Instagram-logo, linkki IG-tilille.

LinkedIn-logo, linkki LI-sivulle.    Youtube-.ogo, linkki Youtube-tilille.

MISTÄ ON KYSE?

Keksintöjen Viikko -keksintötapahtuman tavoitteena on tasoittaa keksinnön polkua kaupalliseen menestykseen törmäyttämällä uusien keksintöjen ja innovaatioiden omistajat eri alan asiantuntijoiden, potentiaalisten sijoittajien ja asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.
 

Witas Oy logo.

 

Viitasaaren kaupunki logo.