Keksintöjen Viikko - Keksintömylly-pilotti tuotti tulosta
 

Keksintömylly-pilotti tuotti tulosta

Julkaistu 6.10.2018
 

Pihtiputaan partiolukiolaiset pilotoivat Keksintöjen Viikon uudenlaista Keksintömylly-konseptia. Kahden päivän mylly tuotti ideoita nuorten kannustamiseksi yrittäjyyteen. Samalla syntyi laajemman myllytoiminnan perusta.

Kehittämisyhtiö Witas Oy, Viitasaaren kaupunki, ELY-keskus ja maaseuturahasto järjestivät lokakuun alussa kaksipäiväisen Keksintömylly-pilotin toisen asteen opiskelijoille. Pilottiryhmäksi saatiin seitsemän partiolinjan opiskelijaa Pihtiputaan lukiosta ja ryhmän kouluttajaksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun JAMKin lehtori Mari Hakkarainen.

”Opiskelijat työskentelivät tiiviisti yhdessä kaksi päivää. Jokainen nuori tuotti sata ideaa tämän tehtävänannon pohjalta: Onko nuorisolla tarpeeksi tietoa, keinoa ja ideoita yritystoiminnan aloittamiseen haja-asutusalueella?” kertoo Witaksen innovaattori Jali Heilmann.

Tarkoitus oli myös selvittää, pitävätkö nuoret yrittäjyyttä yhtenä tulevaisuuden vaihtoehtonaan, kun työpaikat ovat yhä epävarmempia ja osa vanhoista ammateista katoaa.

Keksintömyllyssään nuoret tuottivat noin 700 ideaa, joista seulottiin lopulta yksi. Näin löytyi se keino, jota nuoret pitävät parhaana yrittäjyydesta kiinnostuneiden nuorten tiedon ja innon lisäämiseen – ja se on verkkosivusto.

”Sivuston halutaan olevan kattava ja selkeä ja tarjoavan esimerkiksi yrittäjyyden lakifaktoja nuorten kielellä. Chat-ominaisuus tarvittaisiin, jotta sivuston kautta pääsee kysymään omia yrittäjyyskysymyksiään”, Heilmann kertoo.

Toimialoista nuoria kiinnostivat esimerkiksi luonnonkosmetiikkaan, käsityöläisyyteen ja luonnonlääketieteeseen liittyvät verkkokauppasuunnitelmat.

Heilmannin mukaan pilotin tulos tukee käynnistymässä olevan InnoServiisi-hankkeen tavoitteita eli sitä, että nuoret ovat keskiössä maaseudun innovaatiotoiminnan kehittämisessä. Myös Ideasta business -konseptia edistetään aktiivisesti.

”Rakennamme ideastabusiness.fi-sivulle uudenlaisen kansallisen tason työkalun yritysten kehittämistä, verkostoitumista ja innovointia varten. Mukana hankkeessa on kehitysyhtiöitä, tutkimuslaitoksia ja yliopistoja”, Heilmann kertoo.

Ensi vuoden Keksintöjen Viikko -tapahtuman osaksi saataneen myös tämänvuotista laajempi lukiolaisten ja ammatillisten opiskelijoiden Keksintömylly.

 
Päivitetty 6.10.2018

KEKSINTÖJEN VIIKKO

014 577 6200
keksintojenviikko@witas.fi
tilaa uutiskirje
Kehittämisyhtiö Witas Oy

Keksintöjen Viikko on voittoa tavoittelematon tapahtuma, jonka järjestäjinä toimivat Kehittämisyhtiö Witas Oy ja Viitasaaren kaupunki

Facebook-logo, linkki FB-sivulle.      Instagram-logo, linkki IG-tilille.

LinkedIn-logo, linkki LI-sivulle.    Youtube-.ogo, linkki Youtube-tilille.

MISTÄ ON KYSE?

Keksintöjen Viikko -keksintötapahtuman tavoitteena on tasoittaa keksinnön polkua kaupalliseen menestykseen törmäyttämällä uusien keksintöjen ja innovaatioiden omistajat eri alan asiantuntijoiden, potentiaalisten sijoittajien ja asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.
 

Witas Oy logo.

 

Viitasaaren kaupunki logo.