Keksintöjen Viikko - Vauhtia ja vertaistukea keksintökiihdyttämöstä
 

Vauhtia ja vertaistukea keksintökiihdyttämöstä

 

15.8.2019

Jouni Hynynen

Jouni Hynynen, Team Finland
kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori

Viitasaaren Keksintöjen Viikosta on kehittynyt suomalaisten keksijöiden tärkeä lähtöruutu, lataamo ja vauhdinottopaikka. Sinne on helppo tulla etsimään eväitä oman yritystoiminnan kehittämiseen ja keksinnön jalostamiseen. Siellä voi testata ideoitaan ja saada suoraa palautetta turvallisessa ympäristössä. Sieltä löytää yhteistyökumppaneita, jotka auttavat matkalla eteenpäin.

Tapahtuma onkin ainutlaatuinen keksintökiihdyttämö, jolla on tärkeä paikkansa suomalaisessa keksintötoiminnan palveluverkostossa. Toiminta perustuu vertaistuen tarjoamiseen.

Kun keksijä tulee Viitasaarelle, hän tulee hakemaan sekä hyviä neuvoja että verkostoja. Samalla hän löytää syitä laittaa itsensä täysillä peliin oman asiansa hyväksi. Keksintöjen Viikolta hän saa sekä valmiuksia ideoidensa edistämiseen että eväitä reaalitodellisuuden kohtaamiseen.

Osallistuja nostetaan esille

Olen ollut mukana Keksintöjen Viikolla sen perustamisesta lähtien ja seurannut läheltä tapahtuman kehittymistä. Erityisen hienoa on, että viime vuosina Viitasaarella on otettu käyttöön uuden teknologian keinot keksijöiden tukemiseksi: tapahtuman osallistujien töitä videoidaan ja nostetaan näkyvästi esille julkisuudessa. Näin keksijät saavat kaivattua tukea markkinointiinsa.

Samalla Keksintöjen Viikosta on tullut ympärivuotinen tapahtuma, kun sen tuotokset pyörivät verkossa jatkuvasti tuottaen uusia yhteistyökuvioita.

Tarjolla oma tukiverkosto

Jokainen keksijä ja aloitteleva yrittäjä kaipaa omaa tukiverkostoa, joka kannustaa ja innostaa sekä auttaa jalostamaan ideoita ja välttämään suurimpia sudenkuoppia. Verkostoa on hyvä lähteä luomaan tapahtumaan, joka vastaa keksijöiden tarpeisiin ja odotuksiin.

Tässä kaikessa on Viitasaarella onnistuttu, ja siksi sinne on kasvanut keskeinen suomalaisen keksintötoiminnan moottori. Keksintöjen Viikolla kohtaavat hyvin erilaiset toimijat yritysjohdosta koululaisiin – ja siellä todella kohdataan aidosti kasvokkain. Koko homma perustuu ihmisen kokoiseen otteeseen, jonka toteutuminen olisi vaikeaa isommalla paikkakunnalla. Viitasaari onkin ottanut hienosti paikkansa luovuuden ja keksintötoiminnan tärkeänä mahdollistajana.

Neuvonnan tarve lisääntyy

Keksiminen on muuttunut viime vuosikymmeninä vain vähän. Teknologian kehittyminen on kuitenkin tehnyt siitä entistä haasteellisempaa. Esimerkiksi ICT-maailma on jatkuva keksintöjen lähde, ja kaupallistamisen mahdollisuudet ovat lisääntyneet huimasti erilaisten verkkopalvelujen ja -kauppojen myötä. Keksijän pitäisikin ymmärtää toimintansa reunaehdoista paljon enemmän kuin ennen, ja tämä on lisännyt neuvonnan tarvetta.

Keksintöjen Viikolla on keksijän neuvojien ketjussa tärkeä paikkansa. Erilaisia palveluntarjoajia on vain niin paljon, että keksijän on vaikea löytää tarjonnasta juuri ne palvelut, joita hän kulloinkin tarvitsee. Nyt olisikin korkea aika sopia suomalaisen keksintötoiminnan palveluverkoston eri toimijoiden selkeästä työnjaosta, jotta monipolvinen verkosto saadaan palvelemaan innovaatiotoimintaamme parhaalla mahdollisella tavalla. Tähän tarvitaan ennen kaikkea eri toimijoiden yhteistyötä, ei niinkään yhteiskunnan ohjausta.

Kirjoittaja Jouni Hynynen on entinen Keksintösäätiön keksintöasiamies ja nykyinen Keski-Suomen Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori.

 
Päivitetty 31.5.2021

KEKSINTÖJEN VIIKKO

014 577 6200
keksintojenviikko@witas.fi
tilaa uutiskirje
Kehittämisyhtiö Witas Oy

Keksintöjen Viikko on voittoa tavoittelematon tapahtuma, jonka järjestäjinä toimivat Kehittämisyhtiö Witas Oy ja Viitasaaren kaupunki

Facebook-logo, linkki FB-sivulle.      Instagram-logo, linkki IG-tilille.

LinkedIn-logo, linkki LI-sivulle.    Youtube-.ogo, linkki Youtube-tilille.

MISTÄ ON KYSE?

Keksintöjen Viikko -keksintötapahtuman tavoitteena on tasoittaa keksinnön polkua kaupalliseen menestykseen törmäyttämällä uusien keksintöjen ja innovaatioiden omistajat eri alan asiantuntijoiden, potentiaalisten sijoittajien ja asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.
 

Witas Oy logo.

 

Viitasaaren kaupunki logo.