Keksintöjen Viikko - Puhujaesittelyssä Timo Puukko
 

Puhujaesittelyssä Timo Puukko

 

Timo Puukko johdattaa meidät XR-teknologioihin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Hän avaa esimerkein mm. mitä tarkoitetaan XR-teknologioilla, kuinka eri teknologiat eroavat toisistaan ja kuinka niitä voidaan hyödyntää yritystoiminnassa tai oppilaitosten arjessa. Tavoitteena on, että esityksen jälkeen kuulijalla on selkeä mielikuva siitä, mitä XR-teknologioilla tarkoitetaan, kuinka niitä hyödynnetään ja mikä niiden tarjoama potentiaali on.

Timo on työskennellyt viestinnän ja median parissa reilut 20 vuotta mm. elokuvaohjaajana, lehtorina ja monipuolisena hanketyöläisenä. Tällä hetkellä hän toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulun Xpand-hankkeen projektipäällikkönä XR-teknologioiden parissa.

 
Päivitetty 6.10.2021

KEKSINTÖJEN VIIKKO

044 577 6385
keksintojenviikko@witas.fi
tilaa uutiskirje
Kehittämisyhtiö Witas Oy

Keksintöjen Viikko on voittoa tavoittelematon tapahtuma, jonka järjestäjinä toimivat Kehittämisyhtiö Witas Oy ja Viitasaaren kaupunki

Facebook-logo, linkki FB-sivulle.      Instagram-logo, linkki IG-tilille.

LinkedIn-logo, linkki LI-sivulle.    Youtube-.ogo, linkki Youtube-tilille.

MISTÄ ON KYSE?

Keksintöjen Viikko -keksintötapahtuman tavoitteena on tasoittaa keksinnön polkua kaupalliseen menestykseen törmäyttämällä uusien keksintöjen ja innovaatioiden omistajat eri alan asiantuntijoiden, potentiaalisten sijoittajien ja asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.
 

Witas Oy logo.

 

Viitasaaren kaupunki logo.